نمایش جزئیات تورها
شهربرنامه بازديداقامت
روز اولحركت از فرودگاه امام با پرواز قطر ساعت 05:40 صبح، توقف دو ساعت در دوحه، ادامه مسير به سمت نايروبي پايتخت كنيا و رسيدن به مقصد ساعت 14:20 بعد از ظهر، ترانسفر به هتل 4 ستاره4 ستاره
روز دومبعد از صبحانه حركت با ماشين هاي سافاري به سمت پارك ملي سامبورو، ناهار در شهر نانيوكي و سپس عبور از كنار كوه كنيا دومين قله بلند قاره آفريقا، ورود به سامبورو، گشت عصرگاهي براي بازديد از حيات وحش منحصر به فرد اين مجموعهاقامت و استراحت در لوژ
روز سوم
گشت كامل حيات وحش شامل گشت صبحگاهي و عصرگاهي در پارك ملي منحصربه فرد سامبورو، بازديد از قبيله سامبوروها و آشنايي با فرهنگ مردم بومي اين منطقه در بين دو برنامه گشت صبح و عصراقامت و استراحت در لوژ
روز چهارم
آخرين گشت صبحگاهي حيات وحش در پارك ملي زيباي سامبورو و سپس حركت به سمت درياچه نايواشا، در بين راه عبور از خط استوا و آزمايش نقطه خط استوا، بازديد از آبشار زيباي تامسون بلندترين آبشار كشور كنيا گشت كامل روزانه پارك ملي ماسايي مارا شامل بازديد از رودخانه مارا، رودخانه اسب هاي آبي و كروكديل ها در مرز كنيا و تانزانيا، مشاهده گله هاي بزرگ گورخرها و گاوهاي وحشي، ناهار پيك نيك در طبيعت، عصر بازگشت به لوژاقامت و استراحت در لوژ
روز پنجم
برنامه قايق سواري روي درياچه نايواشا، تماشاي پرندگان درياچه، اسب هاي آبي، عقاب هاي ماهيگير، همچنين بازديد و پياده روي در جزيره درياچه نايواشا و تماشاي حيات وحش آن در صورت بالا نبودن سطح آب، عصر وقت آزاد پياده روي اختياري حاشيه درياچهاقامت و استراحت در لوژ
روز ششم
بعد از صبحانه حركت به سمت پارك ملي درياچه ناكورو، گشت سافاري در جستجوي كرگدن هاي سياه و سفيد آفريقايي از گونه هاي به شدت در معرض انقراض، تماشاي حيات وحش حاشيه درياچه ناكورو، چشم اندازهاي زيباي درياچه، بعد از ظهر بازگشت به لوژ، ناهار و عصر وقت آزاد براي استفاده از امكانات لوژاقامت و استراحت در لوژ
روز هفتم
بعد از صبحانه حركت به سمت پارك ملي ماسايي مارا، ناهار و استراحت مختصر در لوژ محل اقامت، گشت عصرگاهي در پارك ملي بي همتاي ماسايي مارا و بازديد از حيات وحش بي نظير آناقامت و استراحت در لوژ
روز هشتم
گشت كامل روزانه پارك ملي ماسايي مارا شامل بازديد از رودخانه مارا، رودخانه اسب هاي آبي و كروكديل ها در مرز كنيا و تانزانيا، مشاهده گله هاي بزرگ گورخرها و گاوهاي وحشي، ناهار پيك نيك در طبيعت، عصر بازگشت به لوژاقامت و استراحت در لوژ
روز نهم
آخرين گشت صبحگاهي، بازديد از قبيله معروف ماسايي و آشنايي با فرهنگ مردم بومي، حركت به سمت شهر نايروبي، توقف در نقطه اي مشرف بر دره ريفت ولي و عكاسي از چشم انداز شگفت انگيز آن، بازگشت به نايروبياقامت و استراحت در هتل 5 ستاره
روز دهم
بعد از صبحانه حركت به سمت فرودگاه نايروبي و پرواز به سمت دوحه ساعت 12.00، ترانزيت كوتاه يك و نيم ساعتي در دوحه، ادامه مسير و رسيدن به تهران ساعت 22.25، انتهاي برنامه-
خدمات سفر:
  • كليه وعده هاي غذايي بصورت بوفه صبحانه ناهار شام
  • اقامت در هتل‌ها و لوژهاي 4 ستاره تاپ و 5 ستاره
  • ترانسفر فرودگاهي
  • حمل و نقل داخل شهري و بين شهري
  • سافاري حيات وحش
  • كليه وروديه ها
  • راهنما
  • قايق سواري
ويزاي كشور كنيا در فرودگاه نايروبي صادر ميشود و هزينه آن 50دلار آمريكا مي‌باشد كه بعهده مسافر است.

در صورت به حد نصاب نرسيدن سفر كل هزينه اي هاي انجام شده به مسافر عودت داده ميشود.
پرداخت نقدي :***در صورت تمايل به پرداخت نقدي ( هر نفر در اتاق دو تخته): 2200 دلار + هزينه پرواز
شرايط اقساطي:
امكان پرداخت هزينه دلاري بصورت اقساط(با در نظر گرفتن نرخ دلاري معادل 4300 تا تغييرات 50دلاري) :
هزينه پرواز + 6 قسط 1.715.000 توماني
هزينه پرواز + 12 قسط 910.000 توماني
با توجه به ماهيت سفرهاي طبيعت گردي، امكان بروز تغييراتي در برنامه بسته به شرايط و به صلاحديد راهنماي برنامه وجود خواهد داشت.
نرخ هر نفر در اتاق 3 تخته: 2130دلار آمريكا + هزينه پرواز
نرخ هر نفر در اتاق يك تخته: 3050 دلار آمريكا + هزينه پرواز
نرخ كودك 0تا2 سال: 220 دلار آمريكا
نرخ كودك 2تا 5 سال (بدون تخت) : 1100 دلار آمريكا + هزينه پرواز
نرخ كودك 5 تا 11 سال(با تخت):1540 دلار آمريكا + هزينه پرواز

تعرفه تور

كنيا

2 الي 11 فروردين

10 روزه

نقاط قوت سفر :

  • شرايط پرداخت اقساط

فرم درخواست تور

فرم درخواست خدمات - اطلاعات خود را تکمیل نمایید تا آژانس فرش باد با شما در اسرع وقت تماس گیرد