کارت ISIC

كارت دانشجويي ISIC

كارت شناسايي ISIC/ITIC تنها كارت شناسايي پذيرفته شده در سطح بين المللي براي دانشگاهيان (دانشجويان و اساتيد) مي باشد. از ابتداي فعاليت ISIC/ITIC در 1968، اين كارت به بيش از 40 ميليون دانشجو كمك كرده است تا بيشترين استفاده را از مسافرت هاي خود ببرند. به عنوان يك دارنده ISIC، شما به بخشي از جامعه جهاني بيش از 5/4 ميليون دانشجو مي پيونديد كه همگي علاقمند به مسافرت، ماجراجويي و كاوش هستند.
دفاتر رسمي ISIC، دفاتري هستند كه مسافران دانشجوي عضو مي توانند با مراجعه به آنها در كشورها و شهرهاي مختلف نسبت به برنامه ريزي براي يك سفر ارزانتر و مفيدتر به صورت رايگان، تهيه بليت هاي مسافرتي هوايي و زميني (در برخي دفاتر)، كسب اطلاعات درباره مناسبتهاي فرهنگي و ساير اطلاعات مورد نياز يك مسافر اقدام نمايند.
تاريخچه سفرها
 • 1382 تا 1385 فعاليت در دانشگاه تهران قبل از تاسيس شركت
  • برگزاري سفر اروپا (ايتاليا، فرانسه و اسپانيا) در پاييز سال 1382براي 80نفر ازدانشجويان دانشگاه تهران
  • برگزاري سفر تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل رانتامبور، بمبئي) در زمستان سال 1383 براي 35 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران
  • برگزاري سفر تخصصي تركيه (شهرهاي استانبول، ازمير، قونيه، افسوس، آنكارا) به همراه شركت در همايش معماري و شهرسازي جهان UIA در شهر استانبول در تابستان سال 1384، براي 245 نفر از دانشجويان معماري و شهرسازي دانشگاههاي سراسر ايران
  • برگزاري 2 سفر تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل بهاراتپور، اورنگ آباد، الورا، آجانتا، بمبئي) در زمستان سال 1384 براي 35 نفر از دانشجويان دانشگاه تهران
 • از سال 1385 پس از تاسيس شركت تا كنون
  • برگزاري سفر تخصصي چين ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ،ايچانگ، ووهان، شانگهاي، سوژو) در زمستان سال 1385 براي دانشجويان سراسر كشور
  • برگزاري 4دوره تور تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگر، جيپور، جنگل بهاراتپور، اورنگ آباد، الور، آجانتا، بمبئي) در زمستان سال 1386 براي دانشجويان سراسر كشور 250نفر
  • برگزاري سفر تخصصي چين ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ، ايچانگ، ووهان، شانگهاي) در تابستان سال 1387 براي دانشجويان سراسر كشور
  • برگزاري 3دوره تور تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل بهاراتپور، اورنگ آباد، الورا، آجانتا، بمبئي) در زمستان سال 1387 براي دانشجويان سراسر كشور 150نفر
  • برگزاري تور تخصصي كشور مالزي ( شهرهاي كوآلالامپور، پنانگ، ملاكا، جنگل تامان نگارا، دهكده فرانسويها، كمرون هايلند) در زمستان سال 1387 براي دانشجويان و خانواده هاي كشور
  • برگزاري سفر تخصصي چين ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ، ايچانگ، ووهان، هانگژو، شانگهاي) در نوروز 1388 براي دانشجويان سراسر كشور
  • برگزاري اولين تور تخصصي چين-تبت ( شهرهاي پكن، چونگ چينگ، لهاسا، شيگاتسه، جيانتسه، يامدروك، تسه يانگ، ايچانگ، ووهان، هانگژو، شانگهاي) در تابستان سال 1388 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
  • برگزاري 4دوره تور تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل بهاراتپور) در زمستان سال 1388 براي دانشجويان سراسر كشور 250نفر
  • برگزاري تور تخصصي كشور آفريقاي جنوبي (شهرهاي ژوهانسبورگ، هانان، جنگل كروگر، ايست لندن، پورت اليزابت، جنگل تيتسي كاما، نايسنا، كيپ تاون) در نوروز 1389 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
  • برگزاري تور تخصصي كشور تركيه (شهرهاي كاناكاله، ازمير، افسوس، پاموكاله، قونيه، كاپادوكيا، استانبول) در تابستان 1389 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
  • برگزاري تور تخصصي ايالت سيكيم هندوستان (شهرهاي گنگ توك، پمايانگتسه، دارجيلينگ، دهلي، آگرا) در تابستان 1389 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
  • برگزاري تور تخصصي چين جهت شركت در نمايشگاه جهاني شانگهاي ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ، ايچانگ، ووهان، هانگژو، شانگهاي) در پاييز سال 1389 براي دانشجويان سراسر كشور
 • برگزاري تور تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل رانتامبور، شهر تاريخي كارائولي) در زمستان سال 1389 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي چين-مالزي (شهرهاي كوآلالامپور، دهكده فرانسويها،كوتاكينابالو، غار و جنگل تمپورونگ، پكن، شانگهاي، هانگژو) در نوروز 1390 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور تركيه (شهرهاي كاپادوكيا، قونيه، استانبول) در تابستان 1390 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي روسيه - ازبكستان (شهرهاي تاشكند، بخارا، سمرقند، مسكو، سنت پترزبورگ) در تابستان 1390 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور هندوستان (شهرهاي دهلي، آگرا، جيپور، جنگل رانتامبور، شهر تاريخي كارائولي) در زمستان سال 1390 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري سفر تخصصي چين ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ، ايچانگ، ووهان، هانگژو ، شانگهاي) در نوروز 1391 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري سفر تخصصي چين ( شهرهاي پكن، شيان، چونگ چينگ،ايچانگ، ووهان،شانگهاي،چنگدو) در بهار 1391 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي نمايشگاهي دندانپزشكي پكن بهار 1391
 • برگزاري تور تخصصي كشور تركيه (شهرهاي استانبول،كاناكاله، ازمير، افسوس، پاموكاله، قونيه،كاپادوكيا، آنكارا) در تابستان 1391 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور روسيه (شهرهاي ولاديمير، سوزدال، بوگولوبووو، مسكو، سنت پترزبورگ) در تابستان 1391 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور هندوستان 10روزه (جنگل رانتامبور، شهر تاريخي كارائولي، دهلي، آگرا، جيپور) نوروز1392
 • برگزاري تور تخصصي كشور تركيه (شهرهاي كاناكاله، ازمير، افسوس، پاموكاله، قونيه،كاپادوكيا، استانبول) در تابستان 1392 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور روسيه (شهرهاي مسكو، ولاديمير، سوزدال، بوگولوبووو، سنت پترزبورگ) در تابستان 1392 براي دانشجويان و خانواده هاي ايشان
 • برگزاري تور تخصصي كشور هندوستان 10روزه (جنگل رانتامبور، شهر تاريخي كارائولي، دهلي، آگرا، جيپور) نوروز1393